Om oss

KUNSKAPSAKADEMIN - EN SKOLA SOM UTMANAR OCH SER MÖJLIGHETER

Kunskapsakademin är en grundskola med årskurserna 4-9. Skolan ligger på södra Alnö utanför Sundsvall i en naturskön omgivning. Eleverna på Kunskapsakademin arbetar till stor del i projektform med olika uppdrag. Arbetssättet syftar till att skapa kontakter mellan skolan och samhället utanför. Elevernas kunskaper sätts in i sitt rätta sammanhang och blir meningsfulla här och nu. Kunskapsakademin är en skola för dig som tycker om utmaningar och känner att du vill sikta högre och nå längre. KA erbjuder en lugn och trygg miljö. Flexibla pedagogiska lösningar gör det möjligt att möta individens behov och intressen. Kunskapsakademins verksamhet vilar på tre grundpelare; trygghet, utmaning och utveckling. Elever och personal vet att de blir sedda och att omgivningen bryr sig om just dem. Detta är grunden för utveckling. Man är på en plats där man trivs, där man kan vara den man är och där omgivningen är trygg, förstående och stöttande samtidigt som den är både utmanande och stimulerande.

en skola i tiden

På Kunskapsakademin arbetar vi efter mottot "sikta högre och nå längre"! Det är precis det vi vill att våra elever ska göra. Vår målsättning är att ge eleverna en förstklassig utbildning som gör att de ska nå långt kunskapsmässigt med också att eleverna utvecklar förmågor som gör att de växer som människor. Arbetssättet ska stimulera till att utveckla företagsamma elever med initiativförmåga, kreativitet, ansvar och mod. Arbetet på KA utgår ifrån att eleverna ska få uppleva saker med alla sina sinnen, att de ska få utlopp för sin fantasi och sin kreativitet. Den naturliga nyfikenheten och lusten att lära ska tas tillvara. Vi tycker det är viktigt att det som eleverna lär sig finns i ett sammanhang och är kopplat till verkligheten; att söka kunskaper i böcker och andra källor är en sak, men att också få se var kunskaper hör hemma, hur de hänger ihop och få träffa människor som är experter inom området ger ökad förståelse och en helhet.

vår
pedagogiska
modell

Vår pedagogiska modell bygger på våra grundpelare; trygghet, utmaning och utveckling. Modellen är anpassad till olika åldrar och baseras helt på den nya läroplanen för grundskolan. Vår modell är ämnesintegrerad och bygger på att skapa helheter, sammanhang och verklighetsförankring. Den bygger också på elevdelaktighet, modellen utgår ifrån elevernas nyfikenhet, deras egna frågor och lust att lära. Det här skapar ett elevaktivt arbetssätt. Modellen innebär att eleverna i år 4-6 arbetar utifrån olika Kunskapsäventyr och eleverna i år 7-9 arbetar med olika Uppdrag i samarbete med externa uppdragsgivare utanför skolan. Man lär sig på olika sätt, har olika styrkor och svagheter därför ska det finnas olika vägar att nå kunskapsskatten eller lösa uppdragen. Vi har en flexibel organisation där vi anpassar gruppstorlek och lärarresurser efter de behov som finns i gruppen och de olika moment vi arbetar med. Skolan ska ge rätt utmaningar, se möjligheter och visa, att siktar man högre, så når man faktiskt längre.